Pages

Friday, February 4, 2011

Before & After Marriage Love: Priye Bhana Maatrai

केटा
_____बिहे अघि_____
प्रिय भन मात्रै तिम्रो लागि म तारा झारी दिन्छु
_____बिहे पछी_____
धेरै किच किच नगर म तेरो दारा झारी दिन्छु
_____बिहे अघी_____
प्रिय तिमि कति राम्री ... Read More >>>

No comments: