Pages

Friday, February 4, 2011

Pahile bhet mai: Nepali Shayari

पहिलो भेटमै डेटिंग भनि आँट्नेको पिरती रे
आकाश पाताल जोड्छु भनि ... Read More >>>

No comments: